Aciziyet Mucizesi

Her şeyi kendiniz mi yapmak isterdiniz? Yoksa birileri sizin adınıza yapsa daha iyi mi olur?

Yada siz sadece isteseniz ve istedikleriniz olsa nasıl olur???

Olur mu?

Olur.

Hayata öyle bir sır işlenmişki eğer bunu çözebilirseniz, her şey ama her şey size itaatkar hale gelir.
İşte bu sır ACİZİYET te gizli…

Aciziyet öyle bir şey ki sizi sıradanlıktan sultan makamına taşıyor.
Yanlız bu kula olan aciziyet değil, Allah’a olan aciziyet tabiki…

Aciziyet nedir?
Hiçliğinin farkında olup tam teslim olabilme becerisidir aciziyet… Ve belki de hayattaki en zor hakikatlardan biridir.

İnsan fıtraten her şeye bir benlik katmak ister. Yani ben yaptım, benim malım, ben kazandım, benim güzelliğim, benim başarım, ben, ben, ben….

Bu benler Allah ile aramızda kalın bir sınır oluşturur.

Gücümüzün gerçekten yeteceğine inanarak, bilek sıvarız bir şeyi yaparken, ben yaptım diyebilmek için…

Aciziyet Mucizesi1

Gerçekten yapabilir miyiz?

Ben den “O“”na geçmediğimiz de hayat bizim kontrolümüzde olmadığından, kaderi karmaşıklaştırarak hayatımızı içinden çıkılmaz bir hale dönüştürürüz farkında olmadan.

Nefis boyutunda çocuk olduğumuz için, nefis benlik kazanma adına kendi kafasına göre takılıp, kendi istediğini yapmak ve başarı kazanmak adına söz dinlemez kuralsız bir hayat sürme cüretine girmek ister.

Yanlız, Cenab- Hak tabiri caiz ise, der ki “sen kurallara uymazsan sana bunu vermeyeceğim, versemde hayrını görmeyeceksin bana sığın söz dinle”

Ama kör nefis yine cehaletinden BEN im hayatım diyerek kendi başına buyruk yaşamayı tercih eder.

Böyle olmasa idi herkes imtihanı kazanır ve herkesin cenneti aynı olurdu.

O zaman;

“Hayy” isimini çeksek hayatımızdan Hayat diye bir şey olmayacağından, hayat olmazsa da hiç bir şeyin anlamı olmayacağından, hiç bir şeyin bizim elimizde ve irademizde olmadığını fark etmekle ACİZİYET in kapısını aralıyoruz.

(Bu konu Elhû eğitimimizde niyet konusuyla birlikte daha bütün ve detaylı işleniyor.)

“O”na bırakarak, çocuğun yapamadığı bir şeyi bir bilenden talep ettiği gibi, insan olarak gücümüzün yetmeyeceği şeylere bulaşmaktan Allah’a sığınıyoruz.

Aciziyet Mucizesi2

İşte bunu yaptığımızda;

Bıraktıkça özgürleşiyoruz. Özgürleştikçe birakıyoruz. Hayat öyle bir sununm yeri oluyor ki, sen asker olarak vazifeni yapıyorsun, Allah’ta senin adına dünya ve ahiretini yapıyor.

Farisi bir yazıda şöyle diyor:

Faniyim fani olanı istemem,
Acizim aciz olanı istemem,
Ruhumu Rahmana teslim eyledim, gayr istemem.

İsterim fakat bir yar-ı baki isterim.
Zerreyim fakat bir şemsi sermed isterim.
Hiç ender hiçim fakat bütün mevcudatı umumen isterim…