DNA Aktivasyonu ile Dönüşüm

Dna Aktivasyonu ile Dönüşüm

Geçmişten getirdiğimiz kodlamalar bu günümüzü ve yarınlarımızı şekillendiriyor. Merhabalaştığımız insanlarla aramızda bağlar oluşuyor. Dolmuşta, otobüste, evde, işte, her yerde, okuduğumuz kitapta, izlediğimiz filmde, baktığımız duyduğumuz hissettiğimiz her an yeni yaratımlar yaparak kadersel karmamızı oluşturuyoruz. Eğer hala bir şeyler yolunda gitmiyorsa bu geçmiş ile bağlarımızın güçlü olmasından kaynaklanıyor. Anne rahmine düştüğümüz anda başlıyor bu bağlarımız oluşmaya.


Dna Aktivasyon terapisiyle başlıyor bu yüzden sürecimiz.

Eğitime katılan herkes bireysel bir terapi alıyor eğitim süresi içinde ve bu bağların enerjisel temizliği ile süreçteki ilk sıçramayı yapıyoruz.

Sonrasında kişiyi eğitimciye bağımlı kılan bilinci kırarak özgürleştirme çalışması bağlamında İstiyorum oluyor, Düşünüyorum geliyor ve yaratılıyor sürecini başlatmak üzere, kaderin üzerindeki hiç bir şey olarak nasıl bir çok şey olduğumuzu anlamalı üzere farkındalık eğitimine başlıyoruz.

dna aktivasyonu ve değişim


Bu süreçte;

Niyet çalışmaları
Nefes çalışmaları
Çakra dengeleme çalışmaları
Eft (duygusal özgürleşme) çalışmaları
Bağ kesme ve bağ oluşturma çalışmaları
Evrenin başlangıcı ve sistemin işleyişi
Sistemdeki yerimiz
Epifiz bezimizi kodlama yöntemleri
Duru görü ve iç sezgileri okuyabilme becerisinin geliştirmesini
Auramızı koruma yöntemlerimizi
Doğu ve batıda işleyen kişisel gelişim sisteminin bizcesini
İnançlarımızı
Dil kalıplarını
Duygularımızı
Bilinç ve bilinçaltını
Kader döngümüzü değiştirebilecek kodlamaları
Paralel evrenler, astral seyahat gibi olguların mantıklarını işleyerek yaşadığımız evrendeki sistemin nasıl işlediğini anlamaya çalıştığımız bir süreç geçiriyoruz.


Elhû’dan sonra kişi ne kazanıyor?

Kişi bu süreci bitirdiğinde, kendini idare edebileceğinin farkındalığı ile birlikte bir çok olayı yorumlama becerisini elde ediyor. Bunun yanında sipritüellik dediğimiz ruhsal alan hakkında bir mantık geliştirip yetenklerini yönetebilecek formülleri elde ediyor. Hissiyatları genişleterek algı ve iletişim becerisi artıyor. Bazı hastalıklar kişiden gidebiliyor. Kendisine ve çevresine enerji çalışmaları uygulayabiliyor. Farkındalık süreci kişiye özgü olduğundan her kişide farklı açılımlar oluyor. Kimi daha çok ruhsal yeteneklerini geliştirirken kimi kendi ile ilgili ve yaşamıyla ilgili gelişmeler kaydediyor. Bu süreç herkeste farklı yansıyan şahsi bir deneyim.