ELvizyon Nedir?

Evren birbiri içine geçmiş sırlar atlası gibidir. Ancak vizyon sahibi biri sırları açığa çıkarabilir ve vizyonuyla insan olur. Elvizyon sizi sırlar atlasını keşfetmeye davet ediyor

Çünkü vizyon; Esmanın yansıdığı en büyük aynadır.

Öteleri görebilmektir.

Gökyüzüne baktığınızda her yıldızı sayabilmektir.

Evreni kucaklayıp her detayındaki estetiği fark edebilmektir.

Sebepler görüntüsünü izleyebilmektir.

İlhamları duyabilmektir.

Herbir zerremizin her an yaratıldığına şahit olup hissedebilmektir.

İnsan olmaktır.

Vizyon Hz. Meryemin Hz İsa ‘ya baktığında yaşayacaklarını görebilmesi, Hz. Musanın kavmine baktığında hüzünlenip onların sonunu bile bile vazifesini yapması, Hz. Muhammed (A.S.V)’in tüm yaratılmışların ve yaratılacak olanların sırlarını bilmesidir.

Vizyon sahibi bir geleceğe…


ELvizyon nedir?

ELvizyon 4 ana temel yapıdan oluşur.

-ELsistem Dersi
-ELkalite ve Aşk Dersi
-ELbeyin Dersi
-ELprofesyonellik Dersi

ELvizyon bir “Kişisel Gelişim Programı” değildir. Peki nedir? ELvizyon 10 madde ile özetlenebilir.

1. Ruh Katar Manayı esas alır.
2. Vizyon Kazandırır Bireyi maddi ve manevi geliştirir.
3. Aşk Prensibi Her işi aşk ve şevk ile yaptırır.
4. Kalite Prensibi Hayat standardını yükseltir.
5. Profesyonel Olmayı Hedefler Meslekte ve özel hayatta profesyonelliği dengeli hale getirir.
6. Motivasyonu İçselleştirir Sadece bir kereliğine harekete geçirmez. Sürekliliği sağlar.
7. Kültürü Zenginleştirir Dünya genelinde A’dan Z’ye konuları gündeme getirir.
8. Hakk’ı Esas Alır Programın işletim sistemi Hakk’ın kanunları üzerine kurulmuştur.
9. Vicdan’ı Tamir Eder Vicdan terazisini dengeye getirir.
10. Kişisel Dönüşümü Gerçekleştirir Kişisel Gelişimin üst versiyonudur. Çok fonksiyonludur ve bireyi her yönüyle ele alır.