Selam EzekiEL Ailesi,
 
Geçen gün şirketlere verdiğimiz psikoloji eğitimimizde gelen yeni bir nükteyi sizinle paylaşmayı uygun bulduk. Konumuzun bir kısmı insandaki ruhi hayvaniye bölümünde geçen kabalık ile hassasiyeti geliştirme konusuydu. Kabalık inceliğin ve hassasiyetin zıddı olan bir kavramdır. Bu sebeple önce hassasiyeti ele alırsak…
                           ezekiel akademi
Hassasiyet Ar. bir kelimedir ve “çok hissedilen, duyarlı” manalarına gelir. His kökünden türemiştir. His de “duyma, duygu” anlamlarına gelen bir sözcüktür. Mütehassıs ve hissikablelvuku, hassas gibi kelimelerde bu “hss” köklerinden türemiştir. Bir insan hassaslaştıkça duyuları açılır, hisleri genişler, frekans aralığı net çekmeye başlar. Bu durum o kişiyi otomatikmen duyarlı hale getirir. Bu duyarlı olan kişi artık her hareketine ve düşüncesine dikkat edip ruhani kanalını dinlemeye başlar.
Bunun zıddı olan bir kavram olan kabalık ise eski Türkçe bir kelimedir ve “iri, şişkin, şişmiş, kabarmış” manasına gelir. Kabalığı esas almış birisi etrafını yıkıp devirmeye her an meyillidir. Çünkü bünyesinde maddeyi almıştır. Dolmuştur. Ve her an taşmaya hazırdır. Böyle bir kişi sürekli kabalıkta kalırsa, bir süre sonra yıkımdan dolayı yalnız ve dostsuz kalmaya mahkum hale gelir. Sonu ise tamamiyle nefsanilk kanalından beslenmeye varır. Kişiyi maddi ve manevi yıkıma götürür.
Şimdi bu iki kavramı ruhu hayvani ile, farklı bir vizyon ile esas alsak nasıl olur!
Hayvani dünyada kabalığın en baskın hayvanlarından birisi “ayı“dır. Ayı cüsse olarak iri, büyük, çok güçlü ve kaba bir hayvandır. Tek bir darbe ile insanı öldürebilir. Bu yüzden nefsi hayvaninin bu yönünü açığa çıkarmak temsili olarak ayı ile simgelenmiştir. 
Bir sonraki yazımızda bu konuyu geniş işleyeceğiz. Ama öncesinde şunu söyleyebiliriz. Bir şahış inceldikçe, zerafeti esas aldıkça, hassaslaştıkça mesuliyet ve dikkatini de daha düzenli bir şekilde kullanmak zorunda kalıyor. Daha kurallı yaşamaya mecbur hale geliyor. Ruhanileşme çok aktif oluyor. Lakin bu durum nefsin hiç mi hiç hoşuna gitmiyor. Çünkü nefis kabalığı, boşuboşluğu, kolaylığı, mesuliyetsizliği esas alıp zorlanmadan, ekstra çaba sarfetmeden gününü gün etmeye programlanmıştır. İşte bu programın altında yatan kabalık motoru da “ayı”lık ile simgelenmiştir.
Belki biz kaba olunca ayı gibi hareket etmiyoruz ama içsel dünyada ayı gibi tahribat yapabiliyoruz. Ayı ağacını devirir, biz içsel dünyada istidat çekirdeklerini koparırız. Ayı belki bir canlıyı öldürür ölüm tehlikesi var diye, biz başkalarının latifelerini öldürürüz sinirlendiğimiz anda. Bunun gibi maddi ile manevi dünyayı sürekli içiçe yaşıyor. Biz farkında oldukça hal ve hareketlerimize çeki düzeni daha kolay ve fıtri bir şekilde verme kolaylaşıyor. Amacımızda zaten bu farkındalığın oluşmasını sağlamak.
Not: Peki zerafetin karşılığı kabalıksa; ayının zıddı olan hayvan hangisi olabilir? Tabiki birçok hayvan bu kavrama aday olabilir ama bizim tespitimiz kuzudur. Nedeni sonraki maillere…
Not: Yıllık mail kulübü üyeliğimiz mevcuttur. İsteyen 15 günlük deneme maillerimizi alabilir. Ya da eğitime katılmak isteyenler bilgi için… Bunun için aşağıdaki linkten forma yazın bize gönderin.

EzekiEL Ders Notları Kulübü