Selam EzekiEL Ailesi,
Bugün sizlere ilk Sanat Kulübü mailinde Düşünen Adam’ı seçtik.
DÜNYADA EN ÇOK KOPYASI YAPILAN ESER…

Modern heykel sanatının en ünlü eserlerinden Düşünen Adam’ın dünyanın birçok yerinde kopyası bulunmaktadır. Bu kopyalar, günümüzde Asya, Avrupa ve Amerika’da birçok önemli yapının bahçesine anlam katmaktadır. Bunlar tespit edilebildiği kadarıyla çoğunlukla müze, sanat galerileri ve üniversitede yer alırken; Türkiye’de ise, diğerlerinden farklı olarak akıl hastanesinde sergilenmektedir.

fikir ve ezekiel akademi
Düşünmek kötü bir şey mi ki bizde akıl hastenelerinin simgesi olmuş.
Beyin dersimde hep bahsederim. Network oluşması için tabiri caizse sağlam direklerin olması lazım. O direkler yapılan ezberlerdir. Kişide sabit bilgiler olacak ki, o bilgilerin birbirleriyle arasında bir ilişki kurulsun. Ve o ilişki sağlam networkü (sinirsel ağ) oluştursun. Bir bireyde network oluştu mu artık o kişi devamlı o sinirsel ağı genişletir.
İşte düşünme burada devreye giriyor. Yani sende veri çok olacak ki o verilerden bir ürün meydana getireceksin, o malzemelerden yemek yapacaksın.
Eğer kişide veri yoksa boşu boşla dolduramıyacağımıza göre o kişi akli dengesini yetirebilir. Burada bu şekilde düşünmek tehlikelidir. Toplumumuzda da aman çok okuma, çok düşünme kafayı yersin gibi yaklaşımlar vardır. Bunun sebebi de budur. Bir hakikate dayanıyor ki insanlar tedirgin oluyor.
Lakin sorunun kaynağı düşünmede midir! Düşünmek bir sanat işidir. Ehil olanın yapması gereken bir iştir. Kişinin uzman olduğu alanında yapması gereken bir eylemdir. O zaman neden böyle bir inanç oluşup, akıl hastenelerinde simgesi olmuş düşünen adam!
Cevap çok basit. Bizler toplum olarak araştırmaya, okumaya, verileri toplayıp irdelemeye, alanında araştırma yapıp uzmanlaşmaya, dini hakikatleri tam öğrenip manalarını yaşayarak inanmaya meyilli olmadığımızdan, yüzeysel yaşamayı tercih ettiğimizden, uzun vadeli bir planla kalıcı bir gelişim yerine gündemi çok sevip gündemle hayatımızı şekillendirdiğimizden sağlam bir networkümüz oluşmamış. Böyle olunca da bu toplumda altyapısız kişiler çıkıp düşünmeye başlayınca akli dengesini zamanla kaybetmiş. Ve bunların kötü örnek olarak hep reklamı yapılmış.
Samuray Kılıcı çok keskindir. Sen onu ehil birine vermezsen birçok kazaya davetiye çıkarılabilirsin. Şimdi kılıç çok keskin diye kılıcı hiç elimize almamayı empoze edersek bu çağın gerisinde kalmaya, savaşlarda kaybetmeye sebep olur.
Çözüm belli. Gelişeceğiz. Öğrenmenin yaşı yoktur. Kaybedilmış bir şey yoktur. Sadece bilinçli çalışarak bu sorunun üstesinden inşallah geleceğiz.
Artık yüzyıllardır gelip giden düzen bozuluyor. Ezberler yıkılıyor. Gerçek bilinçli ve duyarlı bir toplum geliyor. 
Not: Bu düşünmenin Arapça kelimesi de “Tefekkür”dür. Tefekkür “fkr” kelimelerinden oluşur. Fikir de kelime olarak buradan çıkar. 
Fikir: Düşünme, akıl yürütme, bağlantı kurma anlamlarına gelir.
 
Not: Yıllık mail kulübü üyeliğimiz mevcuttur. İsteyen 15 günlük deneme maillerimizi alabilir. Ya da eğitime katılmak isteyenler… Bunun için aşağıdaki linkten forma yazın bize gönderin.

 

EzekiEL Sanat Kulübü