Korkularımızı yenmek…
Peki ya ben, korkularımla bir bütünsem!!!
Evrende her şey zıtlarıyla var olur.
Korkularımızdan kurtulmanın çaresi, her an yeniden yaratıldığımızın içinde saklı.
Bizler Yaratıcımızın esmalarının bir bütünüyüz, doğal olarak her an farklı bir esma tecelli ediyor üzerimizde.
O zaman, şuanda Havf (korku) esması tecelli ediyorsa bir vaktin alarmı çalıyor demektir.
Dua vaktinin…
Sığınma vaktinin…
Kul olduğumuzun farkında olma vaktinin…
Teslimiyet vaktinin…
Emin esmasına dönüşme vaktinin…
Esmadan sıyrılıp Hû’ya geçmenin vaktinin…

ELhû/Tuba Nur

 

elhu korkularımızı yenmek yazı